ul. Górczewska 201

SP 82

Zajęcia odbywają się na boisku SP 316 przy ul. Szobera 1/3 w Warszawie

Poniedziałek:
16:00 - Gr 1 (klasy 0-1)
17:00 - Gr 2 (klasy 2)

Środa:
16:00 – Gr 2 (klasy 2)
18:00 – Gr 3 (klasy 3)
19:00 - Gr 4 (klasy 4,5 i starsi)

Piątek:
16:00 – Gr 1 (klasy 0-1)
18:00 – Gr 3 (klasy 3 )
19:00 – Gr 4 (klasy 4,5 i starsi)

Trener Bartosz Kowalski tel. 608 042 978 - Gr II
Trener Kamil Bukowski tel. 517 138 563 - Gr I
Trener Marek Kowalski tel. 785 559 611 - Gr III i IV

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.