ul. Górczewska 201

SP 82

Poniedziałek:
17:00 - Gr 1 (klasy 0-1)
18:00 - Gr 2 (klasy 2)
19:00 - Gr 4 (klasy 4,5 i starsi)

Środa:
16:30 – Gr 2 (klasy 2)
17:30 – Gr 3 (klasy 3)

Piątek:
16:30 – Gr 1 (klasy 0-1)
17:30 – Gr 3 (klasy 3 )
18:30 – Gr 4 (klasy 4,5 i starsi)

Trener Dariusz Paklepa tel. 608 042 978
Trener Kamil Bukowski tel. 517 138 563

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.