REPREZENTACJA

2012

Środa:
19:10 - SP 357

Czwartek:
18:30 - SP Stare Babice (Balon)

Piątek:
18:30 - SP Stare Babice (Balon)

Trener Piotr Błaszczyk tel. 668 631 515

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.