FORMULARZ

ZAPISZ DZIECKO

DANE ZAWODNIKA:
Imię i Nazwisko Dziecka:

Rocznik:

Pesel dziecka:

Lokalizacja (szkółka ATP):

Nowy zawodnik:
TAKNIE
Rodzeństwo trenujące w ATP:
TAKNIE

Dane Rodzica/Opiekuna 1:
Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

E-mail:Dane Rodzica/Opiekuna 2:
Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

E-mail:


WYRAŹ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Administratorem danych jest Klub Sportowy ATP z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.