ul. Zachodzącego słońca 25

SP 357

Wtorek
17:10 – Gr 1 (klasy 0-1)

18:10 – Gr 3 (klasy 3 i 4)
19:10 – Gr 4 (klasy 5-6 i starsi)

Środa
17:10 – Gr 2 i 3 (klasy 2)

17:10 – Gr 3 (klasy 3-4)


18:10 - Gr 4 (klasy 5-6 i starsi)

Piątek

17:10 – Gr 1 (klasy 0-1)

18:10 – Gr 2 (klasy 2)

Trener Piotr Błaszczyk tel. 668 631 515
Trener Joanna Lach tel. 660 998 976

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez danego trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.