ul. Zachodzącego słońca 25

SP 357

Treningi odbywają się na boisku.

Poniedziałek
17:30 - Gr 4 (klasy 5,6 i starsi)

Wtorek
16:30 – Gr 1 (klasy 0-1)

17:30 – Gr 2 i 3 (klasy 2,3,4)

Środa
17:30 – Gr 4 (klasy 5-6 i starsi


Czwartek

16:30 – Gr 1 (klasy 0-1)

17:30 – Gr 2 i 3 (klasy 2,3,4)

Trener Marcin Borowy tel. 505 708 135

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez danego trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.