REPREZENTACJA

2010 I

Poniedziałek:
19:00 - SP Stare Babice (boisko)

Środa:
19:00 - SP 316 (boisko)

Piątek:
19:00 - SP 316 (boisko)

Trener Marek Kowalski tel. 785559611

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.