Polityka prywatności
 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Klub Sportowy ATP z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Klubów Sportowych pod numerem : 273 w m. st. Warszawa, NIP: 5223007987, REGON: 146811024.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

  • e-mail: pleszka.p@gmail.com,
  • tel. 605-315-517,
  • pisemnie:  ATP ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: pleszka.p@gmail.com.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia dziecka na treningi piłkarskie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane tylko w naszej organizacji i nie będą przekazywane do innych podmiotów.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu rejestracji przez stronę internetową.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pozyskane dane są niezbędne, aby zapisać dziecko na zajęcia. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z naszych usług.

 

Informacje o zmianach w Polityce prywatności, będą publikowane na stronie internetowej klubu.