Na czym polega “fair play” w piłce nożnej?

Fair play w piłce nożnej to szereg norm i wartości, którymi powinni kierować się zawodnicy, trenerzy, sędziowie i kibice podczas meczów. Przestrzeganie ich pozwala na zachowanie zasad sportowej rywalizacji i poszanowania dla przeciwnika. O zgodność z zasadami fair play dbają najważniejsze światowe organizacje piłkarskie. Na czym więc dokładnie się one opierają?

Historia fair play

Pojęcie „fair play” wzięło swoje początki w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, kiedy to powstały pierwsze reguły i przepisy dotyczące gry w piłkę nożną. Od samego początku zasady te miały na celu zapewnienie uczciwej i sprawiedliwej rywalizacji między drużynami. Początkowo termin odnosił się tylko do zachowań na boisku.

Z czasem pojęcie to zaczęło obejmować również kwestie związane z etyką i moralnością poza polem do gry. W 1900 roku powstała Międzynarodowa Rada Sportu (obecnie pod nazwą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego), która zaczęła propagować ideę fair play na całym świecie. W 1963 roku powstała organizacja Fair Play International, która stała się odpowiedzialna za promowanie i rozwijanie tychże zasad we wszystkich dziedzinach sportu.

W XXI wieku pojęcie „fair play” jest już powszechnie znane i stosowane na całym świecie. W piłce nożnej zasady te są przestrzegane przez FIFA oraz przez federacje piłkarskie na poziomie krajowym. Wiele drużyn i zawodników promuje ideę fair play poprzez różne akcje charytatywne i społeczne.

gra fair play

Zasady fair play

Skoro wiadomo już, skąd wzięła się cała idea fair play, czas nieco przybliżyć jej najważniejsze postulaty. Poniżej wymieniono najważniejsze zasady gry zgodnie z tymi wartościami.

  • Szacunek dla przeciwnika i innych uczestników rozgrywek. Oznacza to, że zawodnicy powinni grać zgodnie z przyjętymi zasadami, unikać fauli, niebezpiecznych zachowań i innych form agresji, a także nie oszukiwać – np. symulując faul – w celu uzyskania korzyści dla swojego zespołu.
  • Fair play oznacza również respektowanie decyzji sędziego. Sędzia jest niezbędnym elementem każdego meczu piłki nożnej. Jego decyzje powinny być szanowane i rozumiane przez wszystkich uczestników gry. 
  • Poszanowanie publiczności i innych kibiców. Kibice powinni wykazywać szacunek dla przeciwnika i unikać zachowań agresywnych lub obraźliwych. Ponadto warto, aby przestrzegali konkretnych wytycznych i zasad obowiązujących na stadionie, takich jak zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na trybuny.
  • W piłce nożnej fair play jest również związane z kwestią uczciwości i profesjonalizmu. Zawodnicy powinni przestrzegać zasad fair play poza boiskiem, unikając zachowań nieetycznych, takich jak korupcja czy stosowanie dopingu. Piłkarze powinni również dbać o swoje zdrowie i kondycję, aby móc zapewnić swojemu zespołowi najlepsze wyniki.

Pojęcie fair play ma dzisiaj znacznie szersze znaczenie niż kiedyś. Odnosi się już nie tylko do zachowań na boisku, ale również do postaw i wartości, które powinny towarzyszyć nam w codziennym życiu. Szacunek dla innych, uczciwość czy odpowiedzialność za swoje działania to wartościowe fundamenty, pozwalające na pełen sukcesów rozwój młodego człowieka.

W Akademii Talentów Piłkarskich nie obce są nam zasady gry fair play. Wszystkich naszych podopiecznych prowadzimy w duchu zdrowej rywalizacji. Dbamy o ich fizyczny i psychiczny rozwój, starając się jednocześnie zapewnić aktywnie spędzony i wartościowy czas. Zapis do ATP to także możliwość uczestnictwa w różnorakich imprezach sportowych. Zapoznaj się z naszą ofertą i pozwól swojemu dziecku zacząć swoją piłkarską przygodę razem z nami!