REPREZENTACJA

2011 II

Wtorek:
18:30 - SP Stare Babice (Balon)

Czwartek:
18:00 - SP Stare Babice (Balon)

Piątek:
18:30 - SP 316

Trener Bartosz Kowalski tel. 605314023

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.