REPREZENTACJA

2011 I

Poniedziałek:
18:30 - SP 316

Wtorek:
18:00 - SP Stare Babice (Balon)

Czwartek:
18:30 - SP Stare Babice (Balon)

Trener Adrian Kiejter tel. 503426620

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.