REPREZENTACJA

2010 II

Poniedziałek:
17:40 - SP Stare Babice (Balon)

Wtorek:
19:30 - SP 316

Czwartek:
19:30 - SP Stare Babice (Balon)

Trener Marek Kowalski tel. 785559611

Osoby które maja być odebrane ze świetlicy muszą mieć napisane w dzienniczku upoważnienie odbioru przez trenera przed treningiem oraz powiadomić trenera smsem o potrzebie odebrania dziecka ze świetlicy.

ZAPISZ DZIECKO DO ATP