Zasady wnoszenia opłat członkowskich ATP

 1. Składki zawodnicze należy wpłacać  do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Akademii. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłacamy do 10 września).

 2. Kwota składki zawodniczej wynosi:
  150 zł – składka dla zawodników trenujących w szkóółkach ATP, 1
  80 zł - składka dla zawodników trenujących w reprezentacji (treningi w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie)
 3. Dla rodzeństw trenujących w ATP przewidziane są zniżki od kwot podstawowych kontakt tel. : 605315517
 4. Jednorazowe wpisowe wynosi 100 zł płatne łącznie z pierwszą składką zawodniczą.

 5. Ubezpieczenie NNW obowiązuje każdego zawodnika - wynosi ono 17 zł rocznie i jest płatne z pierwszą składką członkowską w danym sezonie treningowym
 6. Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w Klubie ATP Warszawa, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.
   
 7. Składka zawodnicza obowiązuje w czasie roku szkolnego od września do czerwca.

 8. W przypadku nie opłacenia składki zawodniczej akademia zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia zawodnika na trening lub mecz.

 9. Zadatek wpłacony na obóz  nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.

 10. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademię Talentów Piłkarskich jest dobrowolne, dlatego trener będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej.

 11. W przypadku przerwania ciągłości wpłacania składek członkowskich (np. czasowa rezygnacja) zawodnik po powrocie do treningów zobowiązany jest wpłacić raz jeszcze wpisowe wraz z bieżącą składką członkowską.

    11. ​Zmniejszenie kwoty opłaty składki zawodniczej jest możliwe na podstawie podania zaopiniowanego i podpisanego przez radę rodziców szkoły  oraz  opinii dyrekcji szkoły (dotyczy sytuacji materialnej zawonika).

    12. Istnieje możliwość zmniejszenia do 50% wysokości składki, w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej czasowe uczestnictwo w treningach przez min. 1 miesiąc (od kolejnego miesiąca rozliczeniowego, w jednym z wymienionych przypadków, po uprzednim zgłoszeniu na maila: pleszka.p@gmail.com 

Klub Sportowy ATP
AKADEMIA TALENTÓW PIŁKARSKICH
ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa
tel. 605315517

Sekcja Piłki Nożnej - Nr konta: 80 2530 0008 2060 1126 3100 0001

Sekcja Piłki Siatkowej - Nr konta: 53 2530 0008 2060 1126 3100 0002

 Strój zawodniczy (120,-zł ), Dres (140,-zł) i inne - Numer konta: 26 2530 0008 2060 1126 3100 0003

Obóz sportowy - Numer konta: 96 2530 0008 2060 1126 3100 0004

​Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu następujących danych.:
Imię Nazwisko, Nr szkoły w której dziecko trenuje, miesiąc za który uiszczana jest opłata lub inne informacje ułatwiające identyfikację płatności.

Designed by MikenZONE