Akademia Talentów Piłkarskich powstała w sierpniu 2012 roku . Początkowo zajęcia  prowadzone były w dwóch ośrodkach: w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 oraz w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie przy ul. Szobera 1/3.

Akademia Talentów Piłkarskich realizuje unikatowy Program Szkolenia „ Szkółki Piłkarskie Nivea” przygotowany przez Akademię Ajax Amsterdam.

Program przewiduje szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie z filozofią futbolu Akademii Ajax Amsterdam. Treningi realizowane są dwa lub trzy razy w tygodniu i rozpisane są na szczegółowe konspekty zajęć, dostosowane do każdej grupy wiekowej. Dodatkowo polecamy zawodnikom trenującym w ATP zajęcia ogólnorozwojowe np. „ Od zabawy do sportu” realizowane przez Biuro Sportu m.st Warszawy, lekkoatletykę, gry zespołowe, pływanie, taniec, judo oraz inne sporty uzupełniające.

Celem Akademii Talentów Piłkarskich jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 • doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie szkolenia sportowego,
 • zapewnianie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w imprezach sportowych,
 • organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 • angażowanie dzieci , młodzieży i dorosłych do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
 • dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • dbałość o zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 

Akademia Talentów Piłkarskich realizuje swoje cele poprzez:  

 • wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia zawodnikom Akademii, którzy osiągają sukcesy sportowe,
 • zapewnianie zawodnikom Akademii dostępu do infrastruktury sportowej, 
 • prowadzenie zajęć sportowych,
 • organizację i udział w imprezach sportowych,
 • organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie obozów sportowych,
 • współpracę z organami administracji publicznej,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Akademii
Zarząd Akademii Talentów Piłkarskich:
 • Piotr Płeszka - Prezes Zarządu
 • Ewelina Tużnik-Płeszka - Sekretarz
 • Wioletta Batóg - Skarbnik

STATUT ATP WARSZAWA
Designed by MikenZONE